Покрашена ковровыбивалка

Ковровыбивалка покрашена во дворе дома №63 на пр. Маркса.